Courses régionales BMX 2020 Regionale BMX-races

Waarschuwing! 2020 regels voor BMX-races (COVID)

Mensen en piloten die zich niet aan de COVID-regels houden, worden uitgesloten van de wedstrijd. Als de ouders van een chauffeur de COVID-regels niet volgen, wordt de chauffeur uitgesloten van deelname.

Het is verplicht om je in te schrijven op de infobmxwallonie.be website voor maandag om 23.59 uur voor de race. Na die dag kan geen registratie meer worden gevalideerd.

Er is geen contante betaling voor registraties om de wachtrijen te vermijden. De betaling van de race moet worden gedaan aan de voorzitter van uw club, die een eenmalige transfer naar de organisatoren zal doen.
8 € voor piloten onder de 14 jaar oud.
€ 10 voor piloten van 15 jaar en ouder.
Quaregnon: BE 95 0689 0243 2958
De federaties zullen sancties opleggen aan clubs die niet betalen voor de races.

Wedstrijden zijn enkel voorbehouden aan gelicenseerde rijders van Cycling Vlanderen en FCWB. Buitenlanders kunnen niet deelnemen. Er zullen geen races zijn zonder licentie (recreatie)

Als er minder dan 300 geregistreerde coureurs zijn, vindt de race plaats in twee blokken op zondag 9 augustus 2020.
Als er meer dan 300 coureurs zijn geregistreerd, vindt de race in twee blokken van twee dagen plaats. Zaterdag 8 augustus en zondag 9 augustus 2020.

Het is verboden om 400 toeschouwers rond de BMX-baan te overschrijden en de afstand van 1,5 m moet absoluut worden gerespecteerd tussen twee personen. Groepering van coureurs en toeschouwers is verboden, zelfs als ze deel uitmaken van dezelfde club. Alleen leden van dezelfde familie kunnen naast elkaar staan.

De toegangsprijs voor toeschouwers is € 3. Ze zullen de juiste rekening moeten hebben om wachtrijen en manipulatie van geld te vermijden.

We begrijpen dat deze regels bindend zijn, maar het is essentieel om ze te respecteren als we BMX-races in 2020 willen organiseren.

Attention !  Règlement 2020 pour les courses de BMX (COVID)

Les personnes et pilotes qui ne respecteront pas les règles COVID seront exclues de la compétition.  Si des parents d’un pilote ne respectent pas les règles COVID, le pilote sera exclu de la compétition.

Il est obligatoire de se préinscrire sur le site internet infobmxwallonie.be pour le lundi à 23H59 avant la course.  Aucune inscription ne pourra être validée après ce jour-là.

Il n’y aura pas de payement en liquide pour les inscriptions pour éviter les files. Le payement de la course devra être effectué au président de votre club qui effectuera un seul virement aux organisateurs.

8€ pour les pilotes de moins de 14 ans.

10€ pour les pilotes de 15 ans et plus.

Quaregnon : BE 95 0689 0243 2958

Les fédérations donneront des sanctions aux clubs qui n’effectueront pas le payement des courses.

Les courses sont uniquement réservées aux pilotes licenciés de Cycling Vlanderen et de la FCWB.  Les étrangers ne peuvent pas y participer. Il n’y aura pas de courses pour les non-licenciés (récréant) 

 S’il y a moins de 300 pilotes inscrits, la course se déroulera en deux blocs le dimanche 9 août 2020.

S’il y a plus de 300 pilotes inscrits, la course se déroulera en 4 blocs en deux jours.  Samedi 8 août et dimanche 9 août 2020.

Il sera interdit de dépasser 400 spectateurs autour de la piste de BMX et la distance de 1,5m devra absolument être respectée entre deux personnes.  Les regroupements de pilotes et de spectateurs seront interdits même s’ils font partie du même club.  Seuls les membres de la même famille peuvent être l’un à côté de l’autre. 

Le prix de l’entrée pour les spectateurs est de 3€. Ils devront obligatoirement avoir le compte juste afin d’éviter les files et la manipulation de l’argent.

Nous comprenons que ces règles sont contraignantes mais il est indispensable de les respecter si nous désirons organiser des courses de BMX en 2020.

Inschrijvingen/inscriptions

Baraque Fraiture 5/6 septembre 2020

Annulé - Cause Covid

La Louvière 17/18 octobre 2020

Annulé

Quaregnon 8 / 9 août 2020 - Annulé

Annulé - Cause Covid

Soumagne 15/16 août 2020 - Annulé

Annulé - Cause Covid

 

Blegny 22/23 août 2020 - Annulé

Annulé - Cause Covid